top of page

Deltakere Høstfest 2017

 1. Runhild Røine

 2. Bente Nash

 3. Terje Ødegård

 4. Helge Snilsberg

 5. Leif Haug

 6. Jan Erik Sloreby

 7. Sverre Gaasrud

 8. Tone Johnson

 9. Paal Lium

 10. Hege Gran

 11. Morten Gran

 12. Mette Irene Hansen

 13. Sven-Erik Nilsen

 14. Morten Sandberg

 15. Heidi Knardahl

 16. Gry Frimann

 17. Espen Frimann

 18. Jane Fagersand

 19. Lars Nomme

 20. Cille T Strøm

 21. Morten Strøm

 22. Hege Støer

 23. Emil Brandrud

 24. Birgitte Riise-Larsen

 25. Anne-Kathrine Reff

 26. Per Moe

 27. Arne Ritari

 28. Eva Langkaas

 29. Petter Langkaas

 30. Pål Huseth

 31. Knut Giæver

 32. Sharon Lindahn

 33. Monica Horne

 34. Olaf Bergesen

 35. Rita Hexeberg

 36. Mie Kvisle

 37. Cecilie Huseby

 38. Øivind Christophersen

V E N T E L I S T E 

1. Thomas Guttormsen

2. Cathrin Samuelsen

3. Nicolai Samuelsen

4. Elisabeth Lind

5. Mads Lind

bottom of page