top of page

Bli medlem

For å bli medlem av Camel Club må man ha deltatt på ett arrangement og blitt anbefalt av minst to medlemmer. Årlig medlemskontingent er kr 250,- pr. person eller kr 400,- for en familie. Medlemsskapet gir prioritert deltakelse på klubbens arrangementer, redusert deltakeravgift og tilgang til klubbens medlemssider hvor blant annet bilder fra arrangementene legges ut.

Vil du bli medlem og tilfredsstiller ovennevnte krav, fyll inn her og send inn!

Velkommen!

bottom of page